Separatori ulja i masti

Separatori ulja i masti

U današnjem svetu, briga o zaštiti životne sredine je od izuzetne važnosti. Važno je obratiti pažnju na zagađenje, vrstu materijala koji koristimo i otpadne vode koje ispuštamo u okolinu. Kada je reč o zagađenim otpadnim vodama koje sadrže masti, ulje i naftne derivate, najefikasnije i najpristupačnije rešenje su separatori za masti i ulja.

Firma STENIKPLAST proizvodi plastične separatore koristeći tehnologiju spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine PEHD. Ovaj materijal je hemijski postojan, ne upija mirise niti ih emituje, što ga čini idealnim za sakupljanje masti i ulja iz otpadnih voda. PEHD je neporozan i otporan na sve vrste hemijskih supstanci, a osim toga, ima izvanredne mehaničke karakteristike, među kojima se ističe velika statička nosivost, odnosno otpornost na pritisak i lom. Sa vekom trajanja od čak 50 godina, separatori od PEHD materijala su pouzdano rešenje za efikasno upravljanje otpadnim vodama i zaštitu životne sredine.

separator masti i ulja

Separatori ulja i masti - prednosti:

  • Bez uticaja podzemnih voda
  • Dug eksploatacioni vek (50 godina)
  • Otporni na habanje i hemijski uticaj velikog broja supstanci
  • Povoljna cena
  • Jednostavni za manipulaciju, montiranje i održavanje, zbog male mase
  • Bez uticaja na visoke i niske temperature
  • Velika statička nosivost (mogućnost ugradnje u saobraćajne površine)
  • Bez korozije

Separatori ulja, masti i naftnih derivata su neophodni uređaji za prečišćavanje otpadnih voda koje sadrže mineralne tečnosti. Ovi separatori se koriste na različitim površinama koje su izložene padavinama i talogu, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže i industrijski pogoni. Proizvedeni su po evropskoj normi EN858 sa taložnikom i koalescentnim promenljivim filter uloškom, kako bi obezbedili kvalitet prečišćenih voda manji od 5mg/L.

Na drugoj strani, separatori masti ili mastolovi su posebno dizajnirani uređaji za odvajanje masnoća životinjskog i biljnog porekla iz otpadnih voda koje potiču iz kuhinja, menzi, restorana, mlekara, klanica i pogona za preradu mesa i ribe. Ovi separatori sprečavaju lepljenje masnoća i osiguravaju efikasno prečišćavanje voda koje potiču iz obrade hrane.

Ove napredne tehnologije omogućavaju efikasno rešenje za upravljanje otpadnim vodama i osiguravaju očuvanje životne sredine. Uz pomoć separatora ulja, masti i naftnih derivata, možemo garantovati čistiju životnu sredinu za sadašnje i buduće generacije.

Separatori sa bypass-om

Separatori sa bypass-om predstavljaju idealno rešenje za efikasno tretiranje atmosferskih voda sa velikih površina poput saobraćajnica, parkova i trgova gde se može javiti naglo povećanje količine padavina. Ovim uređajem se omogućava da prvi talas zaprljane vode bude usmeren ka separatoru, dok se ostatak vode sa površine preusmerava preko bypass-a. Na taj način se postiže maksimalno iskorišćenje kapaciteta uređaja i znatno smanjuje ukupna investicija.

Nakon instalacije postrojenja, neophodno je napuniti ga vodom do određenog nivoa i proveriti protok vode. U zavisnosti od trajanja rada, količine i stepena zagađenosti ulazne vode, važno je redovno održavati uređaj i u određenim vremenskim intervalima obezbediti odvoženje taloga i izdvojenog ulja, te njihovo propisno zbrinjavanje u skladu sa važećim zakonskim regulativama.

Montaža separatora

Montaža separatora od plastike je brza, jednostavna i efikasna. Nema potrebe za dodatnim betonskim radovima ili izradom temelja. Proces ugradnje STENIKPLAST separatora odvija se brzo i jednostavno, bez dodatnih troškova. Potrebno je postaviti separator u iskopan rov većih dimenzija od samog uređaja, a zatim postaviti posteljicu od peska ili šljunka visine 300mm. Nakon toga, treba ravnomerno zatrpavati peskom ili šljunkom duž oboda uređaja. Zbijanje se može izvoditi ručno ili mašinski, a važno je paziti da se ne ošteti danac ili omotač. Materijal za zatrpavanje treba koristiti do 200mm iznad temena separatora, dok se za preostalu potrebnu količinu može koristiti materijal iz iskopa. Zbijanje peska oko uređaja treba da bude 95% po Proktoru. Ukoliko se postrojenje postavlja ispod saobraćajnice predviđene za teški teretni saobraćaj, potrebno je ugraditi dodatnu armiranu betonsku ploču. Sve korake postupka zatrpavanja i ugradnje propisuje standard EN1610.

Tip separatoraProtok l/sZapremina m3Dimenzije (R x L) mmPriključne cevi mm
SPS-2211000×1200Ø125
SPS-5521000×2500Ø125
SPS-101031200×2600Ø160
SPS-151551200×4500Ø200
SPS-202081600×4000Ø200
SPS-3030121600×6000Ø250
SPS-5050151600×7500Ø300
SPS-8080202400×5000Ø300
SPS-100100302400×6800Ø400
SPS-150150362400×8000Ø500
SPS-200200402400×8800Ø600
SPS-250250502400×11100Ø600